Satori

Absolventský animovaný film na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor klasická animovaná tvorba.
Film je točen klasickou pookénkovou animací za pomoci loutek.

Obrázky jsou z přípravné realizační fáze, jsou to náhledy loutek a různých scén.

Leave a Reply